Home
Legalizacja Konsularna

Legalizacja Konsularna

ministerstwo_spraw_zagranicznych

 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest jedynym organem który legalizuje polskie dokumenty do obrotu prawnego w krajach które nie są strona Konwencji Haskiej z 1961 o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie ma kompetencji w sprawdzeniu czy dany dokument jest autentyczny i czy treść tego dokumentu jest prawdziwa. Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdza wiarygodność podpisu dzięki czemu dokument może być uznawany poza granicami Polski.

Dokumenty zalegalizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych należy przedłożyć właściwej misji dyplomatycznej w celu uzyskania pełnej legalizacji


Dokumenty przeznaczone do obrotu prawnego w jednym z poniższych krajów wymagają legalizacji w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz legalizacji konsularnej.

 

>> Afghanistan >> Egypt >> Oman
>> Algeria >> Ethiopia >> Pakistan
>> Angola >> Guatemala >> Philippines
>> Bahrain >> Indonesia >> Qatar
>> Bangladesh >> Iraq >> Saudi Arabia
>> Bolivia >> Jordan >> Sudan
>> Brazil >> Kenia >> Thailand
>> Cameroon >> Kuwait >> Turkey
>> Chile >> Lebanon >> Uganda
>> China >> Libya >> United Arab Emirates
>> Congo >> Morocco >> Vietnam
>> Cuba >> Nicaragua