Home
TURCJA
Istanbul Turkey

TURCJA

Dokumenty przeznaczone do obrotu prawnego w Turcjii wymagają legalizacji przez MSZ i konsulat Turcjii w Warszawie.
Opłata urzędowa MSZ -26pln
Opłata Konsularna – Dokumenty personalne 42 pln, Poświadczenie pieczęci MSZ 58 pln,
Czas realizacji 1-2 dni robocze

Dział Legalizacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Al. Szucha 21,
00-580 Warszawa
Tel: (22) 52 39 845, (22) 52 39 128, (22) 52 38 272
E-mail: legalizacja@msz.gov.pl
Website http://www.msz.gov.pl
Godziny otwarcia 9.00- 13.00

Ambasada Republiki Turcji
Malczewskiego 32,
02-622 Warszawa
Tel: (22) 854 61 28
E-mail: tembassy.warsaw@mfa.gov.tr
Godziny otwarcia: 09.00-12.00