Home
Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja Warszawskie Biuro Legalizacji

 

Warsaw Corporate Services udziela informacji oraz porady o procesie legalizacji i o procedurach jakie należy podjąć w celu poprawnego zalegalizowania dokumentów które będą zaakceptowane poza granicami Polski.
Warsaw Corporate Services nie ma kompetencji udzielać porad odnośnie dokumentacji którą będą Państwo potrzebowali do przedłożenia w danej instytucji. Proszę zwrócić się o poradę do organu/instytucji która wydala polecenie odnośnie potrzebnej dokumentacji.


Wykaz dokumentów oraz Instytucji które uwierzytelnienia podpis przed złożeniem do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w celu nadania klauzuli apostille/legalizacji

1. Dokumenty Notarialne i sądowe (z wyjątkiem odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego) dla których autentyczność podpisu notariusza i jego pieczęci urzędowej uwierzytelnia prezes właściwego sadu okręgowego lub apelacyjnego
2. Dyplomy wyższych uczelni legalizuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
3. Dyplomy uczelni artystycznych (Akademie Muzyczne, Akademie Sztuk Pięknych, Szkoły Teatralne i Filmowe) dokonuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
4. Dyplomy uczelni wojskowych dokonuje Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego Ministerstwa Obrony Narodowej;
5. Dyplomy uczelni medycznych dokonuje Ministerstwo Zdrowia;
6. Nową maturę legalizuje Ministerstwo Edukacji Narodowej;
7. Dyplomy mistrzowskie, świadectwa rzemieślnicze poświadcza Związek Rzemiosła Polskiego w Warszawie