Home
Compliance

Compliance

Compliance

W 2012 roku firma London Legalistom Services Ltd ustanowiła nową funkcję związaną z kwestiami prawnymi i Compliance.
Compliance to postępowanie zgodnie z przyjętymi standardami, przepisami prawa oraz wewnętrznymi wytycznymi grupy. Dział Compliance to jednostka kontrolna działająca w sposób neutralny, odrębna jednostka w strukturze organizacji.


Dział Compliance działa prewencyjnie i identyfikuje ryzyka niewłaściwego zachowania, w zakresie prania brudnych pieniędzy, finansowania terroryzmu, fałszowania dokumentacji czy korupcji. Specjalna jednostka compliance ma zadanie weryfikacyjne, ocenienie potencjalnego ryzyka klienta i podejmowanie stosownych kroków do jego zminimalizowania.

Pracownicy działu Compliance to specjaliści którzy swoje doświadczenie zdobywali w działach prawnych w jednych z najbardziej renomowanych instytucjach finansowych na świecie.

Pytania w zakresie compliance można kierować do naszego lokalnego pełnomocnika ds. compliance mailowo compliance@llsuk.com lub telefonicznie +44 203 714 5600