Home
JORDANIA

JORDANIA

Dokumenty przeznaczone do obrotu w Jordanie wymagają legalizacji przez MSZ i konsulat Jordanu. Brak Placówki Dyplomatycznej w Polsce. Dokumenty legalizowane są w Berlinie.
Opłata urzędowa MSZ -26pln
Dział Legalizacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Al. Szucha 21,
00-580 Warszawa
Tel: (22) 52 39 845, (22) 52 39 128, (22) 52 38 272
E-mail: legalizacja@msz.gov.pl
Website http://www.msz.gov.pl
Godziny otwarcia 9.00- 13.00