Home
INDONEZJA

INDONEZJA

Dokumenty przeznaczone do obrotu prawnego w Indonezji wymagają legalizacji przez MSZ i konsulat Indonezji w Warszawie
Opłata urzędowa MSZ -26pln
Opłata urzędowa Konsulatu- dokumenty korporacyjne 20 USD, dokumnety personalne 20 USD.

Czas oczekiwania 3 dni robocze
Wymagane kopie dokumentu

Dział Legalizacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Al. Szucha 21,
00-580 Warszawa
Tel: (22) 52 39 845, (22) 52 39 128, (22) 52 38 272
E-mail: legalizacja@msz.gov.pl
Website http://www.msz.gov.pl
Godziny otwarcia 9.00- 13.00

Ambasada Republiki Indonezji
Estońska 3/5,
03-903, Warszawa
Tel: (22) 617 51 08
E-mail: konsuler@indonesianembassy.pl
Godziny otwarcia: 09.00-15.00