Home
PAKISTAN

PAKISTAN

Dokumenty przeznaczone do obrotu prawnego w Pakistanie wymagają legalizacji przez MSZ i konsulat Pakistanu w Warszawie.
Opłata urzędowa MSZ -26pln
Opłata Konsularna- Faktura 315 pln, dokumenty korporacyjne/personalne 160 pln, Upoważnienie 1050 pln
Czas realizacji: 5 dni roboczych

Dział Legalizacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Al. Szucha 21,
00-580 Warszawa
Tel: (22) 52 39 845, (22) 52 39 128, (22) 52 38 272
E-mail: legalizacja@msz.gov.pl
Website http://www.msz.gov.pl
Godziny otwarcia 9.00- 13.00

Ambasada Islamskiej Republiki Pakistanu
Staroscińska 1m. 1-2
02-516 Warszawa
Tel: (22) 849 48 08
E-mail: parepwarsaw@gmail.com
Website: www.mofa.gov.pk/poland/
Godziny otwarcia: 10.00-12.00