Home
UGANDA
Hilton Hotel in Uganda

UGANDA

Dokumenty przeznaczone do obrotu prawnego w Ugandzie wymagają legalizacji przez MSZ i konsulat Ugandy w Berlinie. Brak placówki dyplomatycznej w Polsce
Opłata urzędowa MSZ -26pln

Dział Legalizacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Al. Szucha 21,
00-580 Warszawa
Tel: (22) 52 39 845, (22) 52 39 128, (22) 52 38 272
E-mail: legalizacja@msz.gov.pl
Website http://www.msz.gov.pl
Godziny otwarcia 9.00- 13.00