Home
CHILE

CHILE

Dokumenty przeznaczone do obrotu prawnego w Chile wymagają legalizacji przez MSZ i konsulat Chile w Warszawie.

Opłata urzędowa MSZ -26pln
Opłata urzędowa Konsulatu- 12 USD
Czas oczekiwania 2 dni

Dział Legalizacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Al. Szucha 21,
00-580 Warszawa
Tel: (22) 52 39 845, (22) 52 39 128, (22) 52 38 272
E-mail: legalizacja@msz.gov.pl
Website http://www.msz.gov.pl
Godziny otwarcia 9.00- 13.00

Ambasada Republiki Chile
Okrężna 62,
02-925 Warszawa
Tel: (22) 858 23 30 31
E-mail: cchile.varsovia@minrel.gov.cl
Website: http://chileabroad.gov.cl/polonia
Godziny otwarcia: 9.00-16.00