Home
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Ministerstwo Nauki I Szkolnictwa Wyzszego

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Dyplomy Wyzszych Uczelni

Ministerstwo legalizuje do obrotu prawnego  zagranicą wyłącznie orginały dokumentów:

Dyplomy ukończenia studiów (w twardej orawie)

  • Zaświadczenia o ukończeniu studiów (podpisane przez organy uczelni)
  • Dyplomy nadania stopni Naukowych
  • Świadectwa Ukończenia studiów podyplomowych

Opłata Urzędowa: 19 pln

Ministerstwo Nauki IiSzkolnictwa Wyższego

Hoza 20,

00-529 Warszawa

Tel (22) 529 23 59

Fax (22) 628 09 22

Website: http://www.nauka.gov.pl/legalizacja-dokumentow/

Godzinny otwarcia: 9:00-14:00