Home
KENIA

KENIA

Dokumenty przeznaczone do obrotu prawnego w Kenii wymagają legalizacji przez MSZ i konsulat Keni. Brak Placówki Dyplomatycznej w Polsce. Dokumenty legalizowane są we Włoszech.
Opłata urzędowa MSZ -26pln
Dział Legalizacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Al. Szucha 21,
00-580 Warszawa
Tel: (22) 52 39 845, (22) 52 39 128, (22) 52 38 272
E-mail: legalizacja@msz.gov.pl
Website http://www.msz.gov.pl
Godziny otwarcia 9.00- 13.00

Ambasada Republiki Kenii
Viale Luca Gaurico 205,
I-00143 Rome
Tel: +39 06 808 2712 18
E-mail: kenroma@rdn.it
Godziny otwarcia: 9.00-15.00