Home
BANGLADESZ

BANGLADESZ

Dokumenty przeznaczone do obrotu prawnego w Bangladeszu wymagają legalizacji przez MSZ i konsulat Bangladeszu. Brak Placówki Dyplomatycznej w Polsce
Opłata urzędowa MSZ -26pln

Dział Legalizacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Al. Szucha 21,
00-580 Warszawa
Tel: (22) 52 39 845, (22) 52 39 128, (22) 52 38 272
E-mail: legalizacja@msz.gov.pl
Website http://www.msz.gov.pl
Godziny otwarcia 9.00- 13.00
Ambasada Bangladeszu
Wassenaarseweg 39
2596 CG The Hague
Tel: + (31) 70 328 3722
E-mail: amb.vanbangladesh@ziggo.nl
Website: www.bangladeshembassy.nl
Godziny otwarcia: 9.00-17.00