Home
FILIPINY
Bangkok-Thailand

FILIPINY

Dokumenty przeznaczone do obrotu prawnego na Filipinach wymagają legalizacji przez MSZ i konsulat Filipin w Warszawie.
Opłata urzędowa MSZ -26pln
Opłata Konsularna- 75pln
Czas realizacji: 2 dni robocze

Dział Legalizacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Al. Szucha 21,
00-580 Warszawa
Tel: (22) 52 39 845, (22) 52 39 128, (22) 52 38 272
E-mail: legalizacja@msz.gov.pl
Website http://www.msz.gov.pl
Godziny otwarcia 9.00- 13.00

Ambasada Republiki Filipin
Lentza 11,
00-956 Warszawa
Tel: (22) 490 20 25
E-mail: pe.warsaw@gmail.com
Godziny otwarcia: 09.00-12.00 13.00-16.00