Home
ALGERIA

ALGERIA

Dokumenty przeznaczone do obrotu prawnego w Algerii wymagają legalizacji przez MSZ i konsulat Algerii
Opłata urzędowa MSZ -26pln
Opłata urzędowa Konsulatu- 245pln
Wymagane przysięgłe tłumaczenie na jezyk angielski.
Czas oczekiwania 3 dni

Dział Legalizacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Al. Szucha 21,
00-580 Warszawa
Tel: (22) 52 39 845, (22) 52 39 128, (22) 52 38 272
E-mail: legalizacja@msz.gov.pl
Website http://www.msz.gov.pl
Godziny otwarcia 9.00- 13.00

Ambasada Algierskiej Republiki Ludowo Demokratycznej
Dąbrowiecka 21,
03-932 Warszawa
Tel: (22) 617 58 55, (22) 617 59 31
E-mail: consular@algerianembassy.pl
Website: http://www.algerianembassy.pl/
Godziny otwarcia: 9.00-16.00