Home
IRAK

IRAK

Dokumenty przeznaczone do obrotu prawnego w Iraku wymagają legalizacji przez MSZ i konsulat Iraku w Warszawie.
Opłata urzędowa MSZ -26pln
Opłata urzędowa Konsulatu- dokumenty korporacyjne 160 USD, dokumenty personalne 5 USD.

Czas oczekiwania 5 dni robocze
Wymagane przysięgłe tłumaczenie

Dział Legalizacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Al. Szucha 21,
00-580 Warszawa
Tel: (22) 52 39 845, (22) 52 39 128, (22) 52 38 272
E-mail: legalizacja@msz.gov.pl
Website http://www.msz.gov.pl
Godziny otwarcia 9.00- 13.00

Ambasada Republiki Iraku
Dąbrowiecka 9 A,
03-932, Warszawa
Tel: (22) 617 49 11
E-mail: iraqembassy@ambasadairaku.pl
Godziny otwarcia: 09.00-15.00