Home
Events
Krajowa Izba Gospodarcza

Contact Details

  • Krajowa Izba Gospodarcza

Krajowa Izba Gospodarcza

Legalizacja dokumentow handlowych I eksportowych

• Dokumenty handlowe i eksportowe, m.in. faktury, deklaracje, specyfikacje, umowy, pełnomocnictwa, tłumaczenia inne niż przysięgłe
• Dokumenty przewozowe np. konosamenty, faktury transportowe i inne związane z przewozem.
• Świadectwa wydane przez urzędy weterynaryjne, sanitarne, inspekcję handlową.
• Świadectwa i zaświadczenia wydane przez upoważnione jednostki administracji państwowej, samorządu terytorialnego
• Poświadczanie za zgodność z okazanymi oryginałami kopii i kserokopii dokumentów handlowych

Oplata Urzedowa:
• Legalizacja swiadectwa pochodzenia i innych dokumentów – 75,00 zł
• Poswiadczenie za zgodnosc z oryginałem – 55,00 zł
• Wystawienie swiadectwa pochodzenia na formularzu KIG – 100,00 zł
• wystawienie swiadectwa pochodzenia na towary zakupione z funduszy zagranicznych – 200 zł (stawka za strone).

Krajowa Izba Gospodarcza
Trebecka 4,
00-074 Warszawa
Tel: (22) 630 97 67
Fax: (22) 826 82 31
E-mail: legalizacja@kig.pl
Website: http://www.legalizacja.kig.pl/
Godziny otwarcia: 9.00-15.00